Goście

PRELEGENCI INDUSTRY

Anne Schultka

Od kwietnia 2018 roku pracuje jako kierowniczka projektu w KIDS Regio. Posiada tytuł magistra zarządzania mediami oraz tytuł licencjata z zakresu studiów międzykulturowych, psychologii i ekonomii. Przed rozpoczęciem pracy w KIDS Regio była asystentką w Niemieckiej Fundacji Mediów dla Dzieci oraz w Niemieckim Stowarzyszeniu Filmów dla Dzieci, a także asystentką badawczą na Uniwersytecie Bauhaus.
KIDS Regio to inicjatywa lobbująca na rzecz wysokiej jakości wielopłaszczyznowych europejskich filmów dla dzieci, która ma niejako stanowić pomost pomiędzy polityką a społeczeństwem oraz przemysłem filmowym a światem nauki, jej celem zaś jest stworzenie sieci powiązań i dyskusja na temat nowych synergii. Jednym z jej założeń jest także wspieranie specjalistów z branży filmowej poprzez budowanie platformy, która służy wzmocnieniu sieci już istniejących i wypracowywaniu rozwiązań mających na celu poprawę statusu, ulepszenie dystrybucji oraz zwiększenie różnorodności europejskich produkcji i koprodukcji dla młodej publiczności.