Goście

SELEKCJONERZY

Ryszard Pempera

Poznańczyk; absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, emerytowany nauczyciel języka polskiego w Sportowym Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, były doradca metodyczny dla polonistów szkół podstawowych i gimnazjów, edukator programu KREATOR. Od kilkunastu lat współpracuje z organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!. Współuczestniczył w projekcie dla uczniów szkół podstawowych „Stop! Nie wykluczaj! Pomóż! – jak zrobić film animowany na ważny temat” jako redaktor opracowania książkowego tego projektu. Publikował w „Polonistyce”, „Nowej Polszczyźnie”, „Uczyć Lepiej”.