Latitude du printemps

Opowiastka

od 8 lat

Pies zostaje porzucony na poboczu drogi. Przywiązany do ulicznej latarni, jest sam aż do dnia, w którym spotyka niedoszłą astronautkę i profesjonalną rowerzystkę, która nie ustaje w wysiłkach, by pobić swój najlepszy wynik.

KONKURS

Sylvain Cuvillier, Chloé Bourdic, Théophile Coursimault, Noémie Halberstam, Maÿlis Mosny, Zijing Ye

Ukończyli szkołę animacji Rubika (Valenciennes, Francja) z tytułem magistra reżyserii cyfrowej. W 2020 roku współreżyserowali film krótkometrażowy „Opowiastka”.