AKTUALNOŚCI

Zmarł Marcin Giżycki

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marcina Giżyckiego: reżysera, twórcy, znawcy filmowego, a przede wszystkim wieloletniego Dyrektora Artystycznego festiwalu Animator. Ale Kino! współpracowało z Marcinem od pierwszych edycji Animatora. Zawsze ceniliśmy jego wiedzę, poczucie humoru i życzliwość.

Miałem zaszczyt i przyjemność współpracować z Marcinem we wszystkich Animatorach, którym dyrektorował. Zawodowa i koleżeńska bliskość takiej osoby jak On stanowiła dla mnie zawsze głębokie doświadczenie. Miało się pewność, że to ktoś obdarzony wrażliwością, talentem i pewnego rodzaju charyzmą, pełen pasji, posiadający niebywale obszerną wiedzę. Ktoś, z czyim zdaniem, nawet w przypadku rozbieżności opinii, koniecznie należało się liczyć. Człowiek niezwykły. W ostatnich latach widywaliśmy się rzadko, ja już nie zajmowałem się zawodowo współpracą z Animatorem, nie spotkaliśmy się także na jego ostatniej edycji. Teraz jest mi z tego powodu bardzo smutno, bo więcej takich spotkań już nie będzie….

Tak wspomina Marcina Giżyckiego obecny Dyrektor Artystyczny Ale Kino! i wieloletni dyrektor Centrum Sztuki Dziecka Jerzy Moszkowicz.