AKTUALNOŚCI

Ale Maskotka! - zrób to sam_a i wygraj!

W tym roku każdy może wykonać alekinową maskotkę samodzielnie, a do tego wziąć udział w konkursie. Uszyj swoją maskotkę, zgłoś się do udziału w konkursie i wygraj alekinowe nagrody! Oto pełna instrukcja i wykroje dla fanów robótek ręcznych!

Zachęcamy do rękodzielnictwa oraz do uczestniczenia w konkursie, którego regulamin publikujemy poniżej.

Konkurs rusza dziś - 9 września, a na zgłoszenia czekamy do 30 września. Co można wygrac? Karnet na aż 10 wybranych seansów festiwalowych oraz ubiegłoroczne gadżety. W zgłoszeniu należy przesłać zdjęcie lub zdjęcia uszytej przez siebie maskotki w formacie .jpg oraz dane Twórcy: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. Zgłoszenie należy zatytułować: „Ale Maskotka - praca konkursowa” i przesłać na adres: kmiskiewicz@alekino.com.

Życzymy weny twórczej i radości tworzenia!

MATERIAŁY POTRZEBNE do uszycia maskotki:

– papier do wycięcia szablonów,

– tekstylia (materiały odzieżowe), kolorowy filc techniczny, wkład do wypełnienia (włóknina),

– przybory i akcesoria krawieckie (maszyna do szycia, nożyczki, nici, igły, szpilki etc.).

Upcykling: Do wykonania bazy pawia można użyć nieprzydatnych ubrań i guzików bez pary.

 

Pobierz wykroje

Pobierz pełną instrukcję ze zdjęciami.

 

REGULAMIN KONKURSU ALE MASKOTKA!

 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie Maskotki Ale Kino! 2022, stworzonej wg wykroju i wskazówek Moniki Tymickiej.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 888).
 5. Konkurs rozpoczyna się 9.09.2022 i trwa do 30.09.2022 do godz. 23:59 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W zgłoszeniu należy przesłać Pracę Konkursową, tj. zdjęcie lub zdjęcia uszytej przez siebie maskotki w formacie .jpg oraz dane Twórcy: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. Zgłoszenie należy zatytułować: „Ale Maskotka - praca konkursowa” i przesłać na adres: kmiskiewicz@alekino.com.
 7. Nagrodą jest karnet na 10 wybranych filmów z części online Festiwalu Ale Kino! 2022 (który odbędzie się w dniach 30.11-4.12.2022) oraz pakiet gadżetów z ubiegłych lat (koszulka, skarpetki, notatnik, przypinka).
 8. Fundatorem nagrody jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
 9. Prace konkursowe mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach Organizatora w mediach społecznościowych.
 10. Wyłonienia laureata i przyznania nagrody przewidzianej w Konkursie dokona komisja konkursowa (zwana dalej: „Komisją”) powołana przez Organizatora, w pięcioosobowym składzie.
 11. Członkami Komisji są pracownicy i pracowniczki Centrum Sztuki Dziecka oraz autorka wykroju – Monika Tymicka.
 12. Kryteria wyboru laureata Konkursu stosowane przez Komisję są następujące: zgodność z wykrojem, walory estetyczne, kreatywność w doborze materiałów.
 13. Komisja wyłoni 1 (jednego) laureata Konkursu, przy czym zwycięska Praca Konkursowa zostanie wyłoniona zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.
 14. O wynikach Konkursu Organizator powiadomi Uczestników drogą mailową na adres zwrotny podany przez nich w ich Zgłoszeniach oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie alekino.com oraz w social mediach Festiwalu.
 15. Komisja może także wyróżnić jedną lub kilka Prac Konkursowych.
 16. Ogłoszenie wyników nastąpi do 7.10. 2022.
 17. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator.
 18. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu.
 19. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przeczytaniem i zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz upoważnieniem Organizatora do przetwarzania danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu,
  b) odstąpienia od organizacji konkursu bez podania przyczyny,
  c) rozstrzygania pozostałych kwestii nieobjętych regulaminem, a mogących mieć wpływ na przebieg Konkursu.