Ale Kino! Industry / Education Pro online

Głos zza krat

04.1216:00OnlineAle Kino! Industry / Education Pro online

Prezentacja profilaktycznego projektu dotyczącego zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży poprzez metodę filmoterapii

Edyta Kaszyca
autorka projektu, Pałac Młodzieży w Katowicach

Hubert Skrzyński
dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku oraz założyciel i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Osób Wykluczonych Społecznie o Nazwie „Busola”

Adam Dąbrowski
nauczyciel języka angielskiego i polskiego w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku, członek Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Osób Wykluczonych Społecznie o Nazwie „Busola”

Moderator
dr Adam Domalewski