Zgłoś film

Po wysłaniu formularza należy przesłać organizatorom kopię przeglądową filmu w angielskiej wersji językowej lub z angielskimi napisami (screener online lub DVD):

Po zakwalifikowaniu filmu do Festiwalu, do 16 września 2021 roku, zgłaszający jest zobowiązany podpisać kompletną kartę zgłoszeń zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez organizatorów.

Address:
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań, Poland

Formularz zgłoszeniowy

Ogólne informacje
Informacje techniczne
Dodatkowe materiały
Zdjęcie reżysera

Przeciągnij i upuść tu zdjęcie
lub

Zdjęcie filmowe 1

Przeciągnij i upuść tu zdjęcie
lub

Zdjęcie filmowe 2

Przeciągnij i upuść tu zdjęcie
lub

Zgłaszający film
Informacje dodatkowe