Zapowiedź

Ale Kino! Industry / Education Pro Online podczas najbliższej edycji festiwalu

Czy postpandemiczny powrót do kin sprawił, że wszystko odbyło się w nich po staremu? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć dyrektorzy 10 ważnych europejskich festiwali, którzy spotkają się w tym celu na specjalnej sesji Ale Kino! Industry/Education Pro Online. Będziemy wymieniali się informacjami i dyskutowali między innymi o tym, jak doświadczenia czasu pandemii wpłynęły na organizację wydarzeń filmowych w 2022 roku.

Fotografia uczestników sesji Industry/Education Pro w CK Zamek

POWRÓT DO KIN!

EUROPEJSKIE FESTIWALE FILMOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W POSTPANDEMICZNYM 2022 ROKU

Lata 2020 i 2021 ze względu na pandemię były dla festiwali filmowych niezwykle trudne. Wiele z nich zostało zmuszonych do przeniesienia się w całości lub w części do Internetu. Ale Kino! było takim festiwalem. Nasze dotychczasowe umiejętności i doświadczenia organizacyjne okazały się po części niewystarczające dla działania w sieci, wielu rzeczy musieliśmy uczyć się od podstaw.

W 2022 roku ryzyko Covid-19 zmalało na tyle, że w tym aspekcie wrócono w dużej mierze do normalności sprzed pandemii. Dla większości oznaczało to długo wyczekiwany powrót do kin. Ale czy wszystko odbyło się w nich po staremu? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć dyrektorzy 10 ważnych europejskich festiwali, którzy spotkają się w tym celu na specjalnej sesji zorganizowanej przez Ale Kino! Będziemy wymieniali się informacjami i dyskutowali między innymi o tym, jak doświadczenia czasu pandemii wpłynęły na organizację wydarzeń filmowych w 2022 roku. Czy publiczność wróciła w pełni do kin, a jeżeli nie, to jak ją do tego zachęcić? Jaka przyszłość czeka przedsięwzięcia o charakterze hybrydowym, których tak wiele przeprowadzono w okresie pandemii?

Warto przypomnieć, że w latach 2020 i 2021 Ale Kino! zorganizowało dwie sesje online, w takiej samej, podsumowującej dany rok formule. Były one odpowiednio zatytułowane „Tak, udało się! Jesień europejskich festiwali dla dzieci i młodzieży w pandemii” w 2020 roku oraz „Czy to było jak zwykle? Europejskie festiwale filmowe dla dzieci i młodzieży w drugim roku pandemii” w 2021 roku.

Sesja „Powrót do kin! Europejskie festiwale filmowe dla dzieci i młodzieży w postpandemicznym 2022 roku.” odbędzie się wyłącznie w języku angielskim, pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Filmów Dziecięcych ECFA, w Internecie, online, 1 grudnia 2022. Protokół z niej zostanie opublikowany na stronie www.alekino.com. Sesja ma charakter zamknięty.