Goście

PRELEGENCI EDUCATION

Adam Dąbrowski

Nauczyciel języka angielskiego i polskiego w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku, członek Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Osób Wykluczonych Społecznie o Nazwie „Busola”.