Nagrody

Jury Międzynarodowe przyznaje:

  • Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu w wysokości 4000 Euro,
  • Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla dzieci oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu w wysokości 1500 Euro,
  • Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla młodzieży oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu w wysokości 4000 Euro,
  • Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla młodzieży oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu w wysokości 1500 Euro.

Jury Młodych przyznaje:

  • Nagrodę Marcina dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla młodzieży,
  • Nagrodę Marcina dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla młodzieży.

Jury Dziecięce przyznaje:

  • Nagrodę Marcinka dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci,
  • Nagrodę Marcinka dla najlepszego filmu krótkometrażowego filmu dla dzieci.

Jury Edukatorów Filmowych przyzna Nagrodę Edukatorów Filmowych dla najlepszego pełnometrażowego filmu dla dzieci.

Jury ECFA złożone z przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci (European Children's Film Association) również przyznaje swoją nagrodę dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci.

Widownia festiwalu przyznaje Nagrodę Publiczności dla najlepszego pełnometrażowego filmu.

Organizatorzy Festiwalu przyznają nagrodę specjalną, Platynowe Koziołki, za wybitny wkład w kinematografię i media audiowizualne dla dzieci i młodzieży.