Nagrody

Jury Międzynarodowe przyznaje:

  • Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu w wysokości 4000 Euro,
  • Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla dzieci oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu w wysokości 1500 Euro,
  • Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla młodzieży oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu w wysokości 4000 Euro,
  • Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla młodzieży oraz nagrodę pieniężną dla reżysera filmu w wysokości 1500 Euro.

Jury Młodych przyznaje:

  • Nagrodę Marcina dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla młodzieży,
  • Nagrodę Marcina dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla młodzieży.

Jury Dziecięce przyznaje:

  • Nagrodę Marcinka dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci,
  • Nagrodę Marcinka dla najlepszego filmu krótkometrażowego filmu dla dzieci.

Jury Edukatorów Filmowych przyzna Nagrodę Edukatorów Filmowych dla najlepszego pełnometrażowego filmu dla dzieci.

Jury ECFA złożone z przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci (European Children's Film Association) również przyznaje swoją nagrodę dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich poznaje nagrody:

  • dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla dzieci wyróżniającego się walorami artystycznymi i wychowawczymi,
  • dla najlepszej polskiej animacji wyróżniającej się walorami artystycznymi i wychowawczymi.

Widownia festiwalu przyznaje Nagrodę Publiczności dla najlepszego pełnometrażowego filmu.

Organizatorzy Festiwalu przyznają nagrodę specjalną, Platynowe Koziołki, za wybitny wkład w kinematografię i media audiowizualne dla dzieci i młodzieży.