Goście

Sebastian Rosenow

Studiował kulturę filmową na kierunku archiwizacji, programowania i prezentacji, a także historię i medioznawstwo we Frankfurcie nad Menem i w Paderborn, koncentrując swoje badania na kinowej kulturze pamięci i polityce przeszłości, jak również na filmowej konstrukcji wizji siebie i innych. Pracował przy projekcie MiniFilmclub – programie edukacyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym Niemieckiego Instytutu Filmowego (DFF). Koordynował też projekt współpracy niemieckiej „Intercultural Film Education”. Obecnie jest odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację w europejskich projektach edukacji filmowej Cinemini Europe 2 i CinEd dla Instytutu.