Kočky jsou tekuté

Koty są płynne

od 4 lat
Czechy
2023
1’

bezdialogowy

Miniatura filmowa pokazująca to, o czym wszyscy doskonale wiedzą: że koty nie podlegają prawom fizyki i wbrew obiegowym opiniom nie znajdują się w stanie stałym, lecz ciekłym.

Ale Kino! Młodzi programerzy / KONKURS / Sąsiedzi – 3 festiwale: Chemnitz, Poznań, Zlín