Wielkie zmartwienie

Wielkie zmartwienie

od 8 lat
Polska
2023
26’

polski

Seanse

Rzecz dzieje się w świecie zwierząt. Podobnie jak w bajkach Ezopa, cechy ludzi przypisane są tu bohaterom zwierzęcym. Z pozoru zabawne sytuacje przedstawiają prawdę o człowieku i zawierają głęboką mądrość. Jest to opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości, o przyjaźni i empatii. O drodze do akceptacji samego siebie i akceptacji odmienności we wszystkich jej przejawach. O tym, że prawdziwe szczęście zaczyna się od poznania samego siebie, odkrywania własnych zalet i wad, zrozumienia kim się jest oraz o czerpaniu z tego zrozumienia radości życia i akceptacji świata.

KONKURS