AKTUALNOŚCI

Ale Jury! Skład Jury Młodych Krytyków

W tym roku, po raz pierwszy podczas MFFW Ale Kino! swój werdykt ogłosi również nowe jury: Jury Młodych Krytyków, które powstało w ramach międzyfestiwalowej współpracy z łódzkim Festiwalem Kamera Akcja!

Jury Młodych Krytyków składa się z trzech osób: laureatów organizowanego przez Festiwal Kamera Akcja konkursu Krytyk Pisze. Podczas 41. Ale Kino! łodzi krytycy nagrodzą najlepszy film krótkometrażowy dla młodzieży. W tym roku w tym gremium zasiądą:

Martyna Milewska – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz scenariopisarstwa w Szkole Filmowej w Łodzi. Wyróżniona w konkursie na recenzję polskiego filmu fabularnego Młodzi o filmach FPFF. Publikowała w Kinie oraz Pleografie. Autorka scenariuszy do filmów krótkometrażowych. Prowadziła warsztaty z twórczego pisania. Na co dzień pracuje z młodzieżą.

Tomasz Raczkowski – antropolog społeczno-kulturowy, recenzent. Doktorant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Badawczo zajmuje się społecznymi kontekstami kina i powiązanymi z nim dyskursami. W latach 2017–2021 współpracownik Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Od 2021 roku członek zespołu organizacyjnego festiwalu filmowego Opolskie Lamy, od 2018 stale współpracuje z portalem Film.org.pl.

Wiktor Szymurski – student filmoznawstwa i wiedzy o mediach audiowizualnych na Uniwersytecie Łódzkim. W 2019 został laureatem organizowanego przez Filmotekę Narodową konkursu Skrytykuj! Współpracuje z portalem Filmawka, a interesują go głównie B-klasowe szaleństwa kina gatunkowego, przykłady filmowej transgresji oraz azjatyckie slow cinema. Zajmuje się także tworzeniem muzyki eksperymentalnej i udźwiękawianiem krótkometrażowych filmów animowanych.