AKTUALNOŚCI

Ale Jury#8

Prezentujemy ostatni skład jurorski: Międzynarodowe Jury Edukatorów Filmowych.

Jakub Kos

Programer międzynarodowego festiwalu filmowego dla dzieci i młodzieży Juniorfest, gdzie skupia się głównie na tematach dorastania i okresu wczesnej młodości w kontekście europejskim. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej i Audiowizualnej, pisze o współczesnym kinie, współpracuje z wieloma festiwalami filmowymi, takimi jak Letnia Szkoła Filmowa czy Ji.hlava IDFF. Studiuje teorię i historię filmu na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Katarzyna Jaroszewicz-Kot

Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej. Instruktorka i edukatorka kultury w Namysłowskim Ośrodku Kultury, autorka wielu projektów kulturalnych w zakresie edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży. Koordynatorka i prelegentka Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej w Namysłowie, członkini Zespołu Edukatorów Filmowych, składającego się z ekspertów opiniujących i rekomendujących filmy pod względem ich walorów edukacyjnych. Jurorka Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży „Kino w Trampkach” 2022.

 

Marjo Kovanen

Pracuje jako starsza specjalistka w Koulukino – Skolbio (Stowarzyszenie Kina Szkolnego), organizacji promującej edukację filmową w Finlandii. Jest również przewodniczącą Fińskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej i członkinią zarządu Fińskiego Towarzystwa Filmoznawstwa.