Zapowiedź

Industry / Education pro – Filmowe Forum Nauczycieli „Moc obrazu”

Zapraszamy do udziału w Filmowym Forum Nauczycieli – „Moc obrazu”, które odbędzie się w dniach 5–7 października w CK Zamek w Poznaniu, podczas 40. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!

Głowa ptaka jako logo festiwalu z tekstem na temat Industry/Education pro

Filmowe Forum Nauczycieli – „Moc obrazu”

Obrazy mają swą moc. Czasem o tym zapominamy, zadowalając się rozrywkową funkcją mediów, w tym kina. Użytkujemy na co dzień tak wiele różnych form audiowizualności, że ich wszechobecność staje się na swój sposób niewidzialna. Jednak czymże innym jest informacyjne, estetyczne, perswazyjne oddziaływanie obrazów, jeśli nie formą narzucania odbiorcy pewnej wizji świata: przedstawiania go na niezliczone sposoby, w których potencjalnie tkwi wielka siła?

Złożoności związków między obrazami a zakodowaną w nich mocą chcemy przyjrzeć się na tegorocznym forum w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! Rok 2022 pozostanie na zawsze naznaczony agresją Rosji na Ukrainę. W czasie wojny obrazy odgrywają niemałą rolę. Przekazy z linii frontu obezwładniają, ale one także są przecież poddawane różnym – absolutnie nieneutralnym – zabiegom. Skąd bierze się ich siła? A może w zderzeniu z horrorem wojny obrazy są jednak bezsilne?

Szukając odpowiedzi na tego typu pytania, nie ograniczymy się jednak wyłącznie do tematyki wojennej. Zależy nam na dyskusji z praktykami i badaczami kultury audiowizualnej, którzy podejmą rozmaite kwestie dotyczące zarówno przekazów medialnych, jak i sztuki filmowej. Siła obrazów drzemie przecież także w ich różnorodności.

Wierzymy, że dyskusja o oddziaływaniu obrazów nigdy nie była bardziej potrzebna. Jeśli się odpowiednio uzbroimy, nie będziemy wobec nich bezradni; a kiedy już poddamy się ich działaniu, zrobimy to świadomie i z czujnością.

dr Adam Domalewski

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PROGRAM

ŚRODA, 5 PAŹDZIERNIKA

15.00 Rejestracja uczestników i uczestniczek

16.00–18.00

  1. „Siła czy bezsilność? »Głośne« obrazy na małym i dużym ekranie”

dr Adam Domalewski, Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  1. „Gdzie poszukiwać sprawczości współczesnych obrazów i jak myśleć o ich działaniach?”

dr Łukasz Zaremba, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

  1. „Moc kamery – opowieść filmowca”

Petro Aleksowski, operator filmowy, reżyser filmów dokumentalnych

18.00–18.30 „Five o’clock z Akademią Filmową Multikina. Czy wyjście do kina może zastąpić lekcję?” – prezentacja nowego programu edukacyjnego

Katarzyna Kebernik i Radosław Tomasik – Ferment Kolektiv

 19.30 Seans z programu festiwalu

 

CZWARTEK, 6 PAŹDZIERNIKA

9.00–10.00 SOLIDARNI Z UKRAINĄ

  1. „Mówić własnym głosem. Tradycja i specyfika kina ukraińskiego”

dr Miłosz Stelmach, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński

  1. Prezentacja Children’s Ukrainian International Film Festival KIDS MOVIE FEST

Svetlana Pohasiy, reżyserka, prezydentka Children’s International Film Festival KIDS MOVIE FEST w Kijowie

  1. „Pozdrowienia z Dytiatko International Children’s Media Festival”

Volodymyr Diagilev, dyrektor International Children’s Media Festival

10.00–11.30 WARSZTATY

„Filmy na smartfonach”

Svetlana Pohasiy, reżyserka, prezydentka Children’s International Film Festival KIDS MOVIE FEST w Kijowie

11.30–12.00 Przerwa kawowa

12.00–14.30 „Nowe polskie filmy na horyzoncie” – prezentacja i debata o projektach, będących we wczesnej fazie rozwoju, przede wszystkim w aspekcie ich zawartości edukacyjnej i wychowawcze.

  • „Tosia” – projekt Wojciecha Stuchlika, prezentuje producent Wojciech Stuchlik;
  • „Ostatnia róża na Ziemi” – projekt Natalii Łodygowskiej, prezentuje producentka Natalia Łodygowska oraz reżyser Krzysztof Komander;
  • „Rwanda” – projekt filmu animowanego firmy producenckiej ANIMOON, prezentują: współautorka Dominika Krysiewicz oraz producentka Kasia Panas.

14.30–15.30 Lunch

15.30–16.30 Wątki edukacyjne w działalności organizacji filmowych: EFCA, CIFEJ”

Jitendra Mishra, prezydent Międzynarodowego Centrum Filmu dla Dzieci i Młodzieży CIFEJ, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży SIFFCY – Smile w New Delhi

Marjo Kovanen, senior ekspert w Koulukino – Stowarzyszeniu Kina Szkolnego w Finlandii, przedstawicielka Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci ECFA

Elisa Giovannelli, kierowniczka „Schermi e Lavagne” (Departamentu Edukacji „Ekrany i tablice)” w Cineteca di Bologna, przedstawicielka Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci ECFA

17.00 Seans z programu festiwalu

19.30 Seans z programu festiwalu

 

PIĄTEK, 7 PAŹDZIERNIKA

9.30 Seans z programu festiwalu

 12.00–13.30 Uroczyste przedstawienie wyników festiwalu i wręczenie nagród lub seans z programu festiwalu

14.30–16.00 WARSZTATY

„Kino młodego widza: jak obudzić u dzieci refleksję?”

Anna Bławut-Mazurkiewicz, producentka, Szkoła Filmowa w Łodzi, Szkoła Wajdy w Warszawie

Jacek Piotr Bławut, scenarzysta, reżyser, Szkoła Filmowa w Łodzi

16.00–17.00 Lunch

17.00–18.30 WARSZTATY

„»Kinotki« – tu pracuje wyobraźnia” – warsztaty inspirowane notatnikiem filmowym

dr Małgorzata Cekiera, kierowniczka kina Kosmos w Katowicach

19.30 Seans z programu festiwalu

WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma najważniejszymi informacjami:

– udział w wydarzeniu możliwy jest po wypełnieniu i wysłaniu formularza: https://forms.gle/Xf879HyJmpwnDQ919;

– formularz będzie aktywny od 1 września br. od godz. 15

– w ciągu trzech dni od przesłania zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia lub informację o wpisaniu na listę rezerwową;

– opłata za udział w Forum wynosi 200 zł w przypadku osób korzystających z zakwaterowania oraz 100 zł w przypadku osób niekorzystających z zakwaterowania;

– opłata upoważnia do udziału w zajęciach (wykłady i warsztaty) oraz w seansach z programu Festiwalu Ale Kino!;

– po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia otrzymają Państwo informacje o tym, do kiedy i na jakie konto należy dokonać wpłaty;

– liczba uczestników jest ograniczona do 30 osób (korzystających z zakwaterowania);

– wszystkie osoby korzystające z noclegów będą zakwaterowane w pokojach dwuosobowych.

Kontakt:

Agnieszka Krajewska, forum@alekino.com, tel. 61 6464478