AKTUALNOŚCI

Nadjeżdża Ale Autobus!

Festiwal Ale Kino! odbywa się w Poznaniu, ale zależy nam, aby z oferty programowej mogło skorzystać jak najwięcej młodych widzów i widzek, także spoza miasta. Kolejny już rok zatem zapraszamy do skorzystania z Ale Autobusu! – oferty skierowanej dla grup, które potrzebują dofinansowania do kosztów przejazdów na seanse filmowe.

zdjęcie przedstawia grupę dzieci przechodzących z teatru do autokaru

Grupy dojeżdżające na festiwal Ale Kino! mają możliwość uzyskania dofinansowania do płatności za wynajem autokaru. Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 500 zł brutto. Jego wysokość zależy od całościowej kwoty, jaką ponosi grupa, aby dotrzeć na Festiwal.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy zarezerwować (a następnie wykupić) bilety dla grupy na co najmniej jeden film w trakcie Festiwalu.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wypełniając niniejszy formularz w dniach 28. 10 - 10.11. Informacje o przyznaniu bądź nie przyznaniu dofinasowania zostaną przekazane najpóźniej 12.11.23.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ.

W przypadku kilku zgłoszeń od grup z jednej szkoły, dofinansowanie otrzyma grupa, która złożyła wniosek jako pierwsza, chyba, że po zakończeniu naboru wniosków (po 10.11.23) pozostaną wolne środki w budżecie przeznaczonym na dofinansowania.

Regulamin można znaleźć pod linkiem: Regulamin akcji Ale Autobus!

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Marta Maksimowicz / email: rezerwacje@csdpoznan.pl