Goście

Christine Kopf

Studiowała filmoznawstwo, filologię niemiecką i antropologię kultury. Przez kilka lat kierowała goEast – Festiwalem Filmów Europy Środkowej i Wschodniej – oraz Festiwalem Filmów Kryminalnych Telewizji Niemieckiej, pracowała dla Filmhaus Nuremberg, ZKM (Zentrum für Kunst und Medien) Karlsruhe, Kulturamt Wiesbaden, Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach i – przede wszystkim – dla DFF (Niemieckiego Instytutu Filmowego). W latach 2013-2019 była kuratorem Nagrody Filmowej im. Roberta Boscha Stiftunga przyznawanej za współpracę między młodymi filmowcami z Niemiec i świata arabskiego. Od 2013 roku kieruje Działem Edukacji Filmowej i Popularyzacji Sztuki Filmowej w DFF. W maju 2018 roku zajęła się rozwojem strategicznym Instytutu – najpierw jako członkini dyrekcji, a od 2021 roku jako przedstawicielka dyrekcji w dziale Funduszy i Grantów.