Jury

JURY MIĘDZYNARODOWE – Filmy pełnometrażowe dla młodzieży

Piotr Czerkawski

Krytyk filmowy, dziennikarz, jeden z kuratorów festiwalu Nowe Horyzonty oraz Kina Nowe Horyzonty. Laureat Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii krytyka filmowa. Autor książki Drżące kadry. Rozmowy o życiu filmowym w PRL-u. Członek Europejskiej Akademii Filmowej, Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI. Nie lubi stawiać sobie celów, ale chciałby kiedyś przebiec 10 kilometrów w 40 minut.

JURY MIĘDZYNARODOWE – Filmy krótkometrażowe