Jury

JURY MŁODYCH KRYTYKÓW FESTIWALU KAMERA AKCJA

Tomasz Raczkowski

Antropolog społeczno-kulturowy, recenzent. Doktorant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Badawczo zajmuje się społecznymi kontekstami kina i powiązanymi z nim dyskursami. W latach 2017–2021 współpracownik Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Od 2021 roku członek zespołu organizacyjnego festiwalu filmowego Opolskie Lamy, od 2018 stale współpracuje z portalem Film.org.pl.

JURY MIĘDZYNARODOWE – Filmy krótkometrażowe